TMB PARKRUN 2018

TMB PARKRUN 2018

งานวิ่งที่ระดมทุนบริจาคช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจได้กว่า 9 ล้านบาท สามารถผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กๆได้ถึง 305 คน

งาน PARKRUN 2018 นี้ เป็นปีแรกที่ได้รับคำชื่นชมจากนักวิ่งมากมาย ถึงระบบการจัดการสนามวิ่งที่เป็นระเบียนเรียบร้อย เพราะสนามนี้ ขึ้นชื่อเรื่องความยากในการจัดการ ด้วยจำนวนผู้สมัครและบริจาคกว่าหนึ่งหมื่น